Categorie

Gemeentehuizen Friesland

Home / Gemeentehuizen / "Gemeentehuizen Friesland"

Gemeentehuis Smallingerland
Gemeentehuis Opsterland
Gemeentehuis Ooststellingwerf
Gemeentehuis Waadhoeke

Harlingerweg 18 en Raadhuisplein 1 Franeker (gemeentehuis, voormalig gemeentehuis Franekeradeel) 21 sep 2015 / Van Harenstraat 47 St.-Annaparochie (gemeentehuis, voormalig gemeentehuis het Bildt) 21 sep 2015 / Dyksterbuorren 16 Menaam (gemeentehuis, voormalig gemeentehuis Menameradiel) 21 sep 2015

Gemeentehuis Achtkarspelen